İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası

Sürdürülebilirlik yaklaşımının temelinde insan kaynakları yer alan Şerif Baba, geleceğe yönelik taahhüt ve hedefleriyle fırsat eşitliği ve çeşitlilik alanında öncülük etmektedir.

2021 yıl sonu itibariyle Şerif Baba çalışanlarının %35’inin kadınların oluşturduğu, tüm çalışanlarının yaklaşık %77’si Y kuşağı, %13’ü Z kuşağı ve %10’u X kuşağın gücünü farklı özelliklere ve yetkinliklere sahip nitelikli insan kaynağından alan bir gruptur.

İnsan Kaynakları Stratejisi Yönetimi

Şerif Baba İnsan Kaynakları stratejileri,

  • ANLAM VE KÜLTÜRÜ ile Bağlı,
  • PAYDAŞ ODAKLI,
  • Daha ÇEVİK, Daha DAYANIKLI, Daha DİJİTAL bir organizasyon olarak

“En Çok Tercih Edilen İşveren” olma konumunu sürekli ve sürdürülebilir kılmak üzere oluşturulmuştur.

İşimizin Geleceğine Uyum

Şerif Baba sürdürülebilirlik bakışının temelinde insan sermayesi yer almaktadır. Şerif Baba, çalışanlarının potansiyellerini en iyi şekilde gerçekleştirebilmelerine fırsat sağlayacak şekilde eşit, adil ve güvenli iş ortamlarıyla En Çok Tercih Edilen İşveren olma konumunu korurken, Yeni Neslin Şerif Baba vizyonuyla çalışanlarını işin geleceğine bugünden hazırlamakta, mevcut potansiyellerinin geliştirilmesinin yanında en iyi yeteneklerin Topluluğa çekilmesini amaçlamaktadır. Doğru planlama, yedekleme, kariyer yönetimi ile çalışanların performansı yönetilmekte ve Şerif Baba Liderlik Modeli esas alınarak kariyer ve gelişim planları oluşturulmaktadır.